Atlantic Acadia`s Wild Blue Wizard

…..ein blue white bicolor Katerli

3

2

1